97.5.7. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i et kommunalt fællesskab

25-02-1997

Et kommunalt fællesskab, Naturgas Fyn I/S, havde anmodet om Indenrigsministeriets godkendelse af, at § 7.8. og § 10.8. i det kommunale fællesskabs vedtægter blev ændret. Bestemmelserne omhandlede vederlæggelse af interessentskabets bestyrelse.

Det fremgik af de nye vedtægter, at næstformanden skulle honoreres med 30 % af det vedtagne formandshonorar, at øvrige medlemmer af forretningsudvalget skulle honoreres med 20 % af formandshonoraret, og at den øvrige bestyrelse skulle honoreres med 10 % af formandshonoraret. Bestyrelsens medlemmer modtog efter de hidtidig gældende vedtægter diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen. 

Indenrigsministeriet havde tidligere godkendt, at formanden for Naturgas Fyn I/S blev vederlagt med 25 % af den højeste borgmesterløn i området, pt. svarende til ca. 130.000 kr. årligt.

Vedrørende vederlæggelse af næstformanden - hvis samlede tidsforbrug var opgjort til ca. 200 timer - fandt Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med hvervet som næstformand, og en vurdering af selskabets karakter, at næstformanden blev vederlagt med 30 % af formandens vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af det tredje medlem af forretningsudvalget - hvis samlede tidsforbrug var opgjort til ca. 140 timer - fandt Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med hvervet, og en vurdering af selskabets karakter, at det tredje medlem af forretningsudvalget alene blev vederlagt med 15 % af formandens vederlag.

Vedrørende vederlæggelse af de øvrige medlemmer af bestyrelsen - hvis samlede tidsforbrug var opgjort til ca. 90 timer - fandt Indenrigsministeriet efter en samlet vurdering af det timeforbrug ud over mødedeltagelsen, som var forbundet med hvervet, og en vurdering af selskabets karakter, at de menige bestyrelsesmedlemmer blev vederlagt med 10 % af formandens vederlag.

Indenrigsministeriet godkendte herefter de foreslåede vedtægter på en række nærmere anførte vilkår og knyttede en række bemærkninger hertil.

Indenrigsministeriets brev af 25. februar 1997 til et kommunalt fællesskab
- 1. k., j. nr. 1992/1050-18