98.5.12. Om forbud mod differentiering af vederlæggelsen for samme kommunale hverv af valgte ikke-amtsrådsmedlemmer

19-11-1998

En amtskommune havde forespurgt Indenrigsministeriet, hvorvidt amtsrådet altid, når det besluttede at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-amtsrådsmedlemmer i henhold til § 16 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, var forpligtet til at yde det samme til alle de medlemmer, som amtsrådet havde valgt, eller havde mulighed for at differentiere.

Indenrigsministeriet udtalte, at § 16 a i lov om kommunernes styrelse ikke gav mulighed for at træffe beslutning om forskellig vederlæggelse af de valgte ikke-amtsrådsmedlemmer for varetagelsen af det samme kommunale hverv. Den eneste mulighed for differentiering måtte således være mellem de forskellige hverv.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 18. november 1998 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- 4. kommunekontor