98.8.11. Om opkrævning af gebyrer og retsafgifter for ikke rettidig betaling for arbejdsmarkedsbidrag

23-07-1998

Indenrigsministeriet oplyste generelt over for en borger, at det var den enkelte kommunalbestyrelse, der efter gebyrloven bestemte, om der skulle opkræves gebyr, og hvor stort gebyret i givet fald skulle være i den pågældende kommune, idet gebyret dog højst kunne udgøre 250 kr. pr. brev.

Indenrigsministeriet oplyste endvidere, at en kommune efter retsafgiftsloven skulle opkræve retsafgift i forbindelse med, at kommunen søgte en restance inddrevet ved en udlægsforretning. Lovgivningen gav således generelt adgang til at opkræve gebyr såvel som retsafgift i forbindelse med inddrivelse af for sent betalt arbejdsmarkedsbidrag.

Indenrigsministeriets brev af 23. juli 1998 til en borger
- j.nr. 1998/1171/217-1