98.8.8. Om en kommunes opkrævning af gebyr for et rykkerbrev efter gebyrloven

24-03-1998

Indenrigsministeriet udtalte over for en borger, at det var den enkelte kommunalbestyrelse, der bestemte, hvorvidt der skulle opkræves gebyr, og hvor stort gebyret i givet fald skulle være i den pågældende kommune. Gebyret kunne dog højst udgøre 250 kr. pr. skrivelse.

Indenrigsministeriet udtalte endvidere blandt andet, at der ikke i gebyrloven var krav om, at der på det oprindelige indbetalingskort var oplysning om muligheden for at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Indenrigsministeriets brev af 24. marts 1998 til en borger
- j.nr. 1998/1171/187-1