98.8.9. Om forholdet mellem det skyldige beløb og gebyrer, der opkræves efter gebyrloven

27-05-1998

En borger havde klaget over en kommunes opkrævning af gebyrer og bl.a. henvist til, at der ikke var et rimeligt forhold mellem det skyldige beløb og de gebyrer, der blev opkrævet, og at gebyrerne ikke stod mål med det arbejde, der var med at udsende rykkerbreve.

Indenrigsministeriet oplyste generelt, at kommunerne efter gebyrloven havde hjemmel til at bestemme, at der skulle opkræves et gebyr på højst 250 kr. for udsendelse af rykkerbreve i forbindelse med opkrævning af indkrævning af visse restancer.

Indenrigsministeriet oplyste endvidere, at en konkret vurdering af kommunens praksis med hensyn til opkrævning af gebyrer henhørte under vedkommende tilsynsråd. Indenrigsministeriet fandt imidlertid ikke – ud fra et af borgeren oplyste - anledning til at antage, at kommunen havde handlet ulovligt, og havde derfor ikke videresendt borgerens henvendelse til tilsynsrådet.

Indenrigsministeriets brev af 27. maj 1998 til en borger
- j.nr. 1198/1171/159-1