99.3.19. Om en kommunes betaling for flytning af en ulovligt opført gyllebeholder

19feb

Indenrigsministeriet udtalte, at en kommunes beslutning om at betale for flytningen af en ulovligt opført gyllebeholder ikke har været ulovlig. Ministeriet fandt endvidere ikke, at kommunen havde været forpligtet til at standse opførelsen af gyllebeholderen.

Indenrigsministeriets brev af 19. februar 1999 til en borger
- 2. k.kt., j. nr. 1997/1220/395-1