99.3.20. Udleje af operationsstuer til og udførelse af sygehusydelser for et aktieselskab. Forudgående bevilling hertil.

23-12-1999

En amtskommune kunne lovligt indgå aftale med et hjertecenter, der blev drevet som et aktieselskab, om leje af lokaler og brugsret over to operationsstuer på et amtskommunalt sygehus. Den omhandlede aftale om levering af ydelser fra amtskommunen til hjertecentret gik ikke ud over rammerne for, hvad et amtskommunalt sygehus lovligt mod betaling kunne udføre for et privathospital. Amtskommunen havde ikke handlet i overensstemmelse med reglerne i § 40, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse om tilvejebringelse af den fornødne bevillingsmæssige hjemmel til at afholde udgifter og oppebære indtægter.

Indenrigsministeriets brev af 23. december 1999 til en borger
- 2. k.kt., j. nr. 1997/1115/055-1