99.5.2. Om godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i kommunalt fællesskab

22-01-1999

Ved afgørelse af 22. januar 1999 godkendte ministeriet et fast vederlag på 80.000 kr. årligt til formanden for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab, såfremt denne ikke samtidig var formand for amtsrådet, på baggrund af oplysninger om et timeforbrug ud over egentlige bestyrelsesmøder på i omegnen af godt 400 timer årligt og ud fra den timeløn, som et folketingsmedlem dengang oppebar. Efter det oplyste havde selskabet en omsætning på 240 mio. kr. årligt. Ministeriet fandt i den forbindelse efter opgørelsen af timeforbruget, at der var en væsentlig arbejdsbyrde ud over deltagelse i bestyrelses- og repræsentantskabsmøder forbundet med hvervet som formand for bestyrelsen og repræsentantskabet af Storstrøms Trafikselskab.

Indenrigsministeriets afgørelse af 22. januar 1999
- 1. k.kt., j.nr. 1998/1050-56