99.8.7. Om adgang til delegation af kompetence til lånekonvertering

15-12-1999

Udtalt, at delegationsforbudet i den kommunale styrelseslovs § 41 ikke udelukker, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at delegere kompetencen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering til et udvalg eller den kommunale administration, såfremt delegationen alene omfatter almindelig lånepleje i form af konvertering af lån.

Endvidere udtalt, at det vil være en forudsætning, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om delegation fastsættes nærmere retningslinier for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering vil kunne finde sted.

Indenrigsministeriets brev af 15. december 1999 til et byråd
– 1. k.kt. j. nr. 1999/1070/351-1