00.5.1. Om bevarelsen af retten til ægtefællepension

01-01-2000

Indenrigsministeriet havde modtaget en telefonisk henvendelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en fraskilt ægtefælle bevarer retten til ægtefællepension efter en borgmester.

Udtalt, at Indenrigsministeriets bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv alene omfatter pension til ægtefæller. Såfremt ægteskabet er opløst ved skilsmisse, er den fraskilte ægtefælle ikke omfattet af ordlyden af § 26 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 861 af 21. november 1997, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 866 af 29. november 1999.

Henvisningen i § 26, stk. 5, til tjenestemandspensionsloven fandtes efter ordlyden og efter indholdet af tjenestemandspensionslovens regler samt reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse ikke at kunne omfatte reglerne i lov om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. Henvisningen fandtes således ikke at kunne føre til, at retten til ægtefællepension efter borgmestre/tidligere borgmestre kan bevares ved skilsmisse.

Indenrigsministeriets besvarelse af en telefonisk henvendelse
– 4. k.kt. j.nr. 2001/1311/050-1