00.5.5. Om udbetaling på forhånd af befordringsgodtgørelse i form af en færgebillet inden udgiftens afholdelse

18-01-2000
Et byrådsmedlem havde spurgt ministeriet, om medlemmet kunne forlange på forhånd at få udbetalt de 500 kr., som medlemmet skulle betale ved bestilling af en ekstra færge. Medlemmet havde bopæl på en ø. Når medlemmet skulle hjem fra byrådsmøder, var det på grund af tidspunktet nødvendigt at bestille en ekstrafærge, hvilket kostede 500 kr. Dette var en udgift, medlemmet straks skulle afholde.
 
Ministeriet udtalte, at medlemmet ikke med hjemmel i lov om kommunernes styrelse kunne kræve på forhånd at få udbetalt de 500 kr., som medlemmet skulle betale ved bestilling af en ekstra færge. Ministeriet tilføjede, at det var op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til, hvorvidt medlemmets rejseudgifter var dokumenterede.
 

Indenrigsministeriets telefonnotat af 18. januar 2000 vedr. en henvendelse fra et byrådsmedlem
- 4. kommunekontor.