00.5.6. Om et medlems mulighed for at ændre sit valg af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

02-03-2000

En amtskommune havde anmodet Indenrigsministeriet om, hvorvidt et amtsrådsmedlems valg af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skulle foretages forud for regnskabsåret, eller om et amtsrådsmedlem i løbet af regnskabsåret kunne ændre sit valg med tilbagevirkende kraft fra regnskabsårets begyndelse.

Det fremgik af ministeriets telefonnotat, at det som anført i den kommenterede kommunale styrelseslov ikke var hjemmel til at fravige bestemmelsen om, at valget skete for et år ad gangen, uanset om der i løbet af året indtrådte uforudsete ændringer i kommunalbestyrelsesmedlemmets indtjeningsforhold, som ændrede forudsætningerne for det foretagne valg. Det anførte syntes at henvise til den situation, hvor et medlem ønskede at ændre sit valg for fremtiden, men fandtes også at kunne dække en situation som den foreliggende, hvor valget ønskedes ændret med tilbagevirkende kraft.

Indenrigsministeriet udtalte herefter, at valget af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skulle foretages forud for regnskabsåret, jf. § 2, stk. 4, (senere ændret til § 2, stk. 3) i vederlagsbekendtgørelsen, og at der ikke var hjemmel til i løbet af året at ændre valget, uanset at ændringen ville blive tillagt virkning fra den 1. januar.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 2. marts 2000 vedr. en henvendelse fra en amtskommune
- 4. kommunekontor