00.5.8. Om efterindtægt til ægtefællen ved en tidligere borgmesters død i eftervederlagsperioden

20-10-2000

KL havde anmodet Indenrigsministeriet om, hvorvidt en ægtefælle til en tidligere borgmester ville være berettiget til efterindtægt, hvis den tidligere borgmester døde i den periode, hvor vedkommende modtog efterløn (senere ændret til: eftervederlag).

Indenrigsministeriet udtalte, at en ægtefælle til en tidligere borgmester, der ved sin død oppebar efterløn, ikke var berettiget til efterindtægt, jf. § 27, stk. 2, i den dagældende vederlagsbekendtgørelses (nr. 861 af 21. november 1997) (senere ændret til: § 26, stk. 2, se f.eks. bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021), og at udbetalingen af en eventuel ægtefællepension ville kunne påbegyndes den 1. i måneden efter borgmesterens død.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 20. oktober 2000 vedr. en henvendelse fra KL
- 4. kommunekontor