01.1.11. Om indkaldelse til førstkommende møde i amtsrådet, hvis en amtsborgmester udpeges som minister

27-11-2001

Indenrigsministeriet udtalte sig over for en amtskommune om, hvorvidt en amtsborgmester, der udpeges som minister, kunne indkalde til førstkommende møde i amtsrådet, om fritagelse for hvervet som amtsborgmester, om indkaldelse af stedfortræder, om valg af ny amtsborgmester samt om, hvorvidt amtsrådet kunne behandle spørgsmålet på et konstituerende møde, om der var nogen forpligtelse til snarlig indkaldelse af møde samt om adgangen til afholdelse af ekstraordinært møde.

Indenrigsministeriets notat af 27. november 2001
- 1. kommunekontor