01.3.11. Om en amtskommune var retligt forpligtet til at afgive kontrolbud

21-09-2001

Indenrigsministeriet udtalte sig om, hvorvidt en amtskommune havde tilsidesat lovgivningen ved i forbindelse med et udbud af kantinefunktionerne på amtsgården og køkken-, kantine- og kioskfunktionerne på et sygehus at undlade at afgive kontrolbud og ved at udbyde køkken-, kantine- og kioskfunktionerne samlet.

En pligt til afgivelse af kontrolbud er efterfølgende blevet indsat i § 62 d i lov om kommunernes styrelse ved lov nr. 224 af 8. april 2008.

Indenrigsministeriets brev af 21. september 2001 til en borger
- 2.k., j. nr. 2001/1115/020-3