01.5.2. Om en udvalgsformands krav på eftervederlag under sygdom

20-07-2001

En kommune havde spurgt Indenrigsministeriet om, hvorvidt en udvalgsformand, der efter at have været sygemeldt i en længere periode fratrådte hvervet, var berettiget til efterløn (senere ændret til: eftervederlag).

Det fremgik af Indenrigsministeriets telefonnotat, at det efter ordlyden af bestemmelsen i vederlagsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, var afgørende, ikke udvalgsformandens uafbrudte funktionstid, men derimod den uafbrudte vederlæggelse som formand.

Det fremgik videre af notatet, at en udvalgsformand i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 31, stk. 2 (se nu § 31, stk. 3) havde ret til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på grund af sygdom.

På denne baggrund udtalte Indenrigsministeriet over for kommunen, at det efter en ordlydsfortolkning var Indenrigsministeriets opfattelse, at en sygemeldt udvalgsformand, der havde modtaget vederlag i 9 måneder, var berettiget til efterløn i forbindelse med fratrædelse af hvervet som udvalgsformand.

Indenrigsministeriets telefonnotat af 20. juli 2001 vedr. en henvendelse fra en kommune
- 4. kommunekontor