03.3.7. Folketingsspørgsmål om hvorvidt en kommune, et amt eller et kommunalt fællesskab må give rabat til en bestemt gruppe af borgere eksempelvis studerende eller pensionister

Publiceret 02-09-2003

Svar af 2. september 2003 på folketings spørgsmål nr. S 4445 til indenrigs- og sundhedsministeren
– j.nr. 2003-21012-10