04.3.5. En kommunes modtagelse af royalties ved bearbejdning og salg af IT-produkt

11-05-2004

Indenrigs- og sundhedsministeren besvarede et folketingsspørgsmål om, hvorvidt en (amts)kommune kunne modtage royalties ved salg af et IT-produkt, som (amts)kommunen havde udviklet i samarbejde med en privat virksomhed.

I svaret henviste indenrigs- og sundhedsministeren til en sag, som Indenrigsministeriet i 2000 havde taget stilling til. Den omhandlede sag vedrører en udtalelse af 7. april 2000 (2.k., j. nr. 1998/1050-37) om, hvorvidt et kommunalt fællesskab kunne indgå en aftale med et institut om markedsføring af et IT-system og modtage en andel af fortjenesten. Udtalelsen er optaget i resumédatabasen som nummer 00.3.9.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets besvarelse den 11. maj 2004 af spørgsmål nr. 20 fra Folketingets Kommunaludvalg
- Stabsenheden, j. nr. 2004-21011-4