05.1.5. Om mulighed for udvidelse af kredsen af kommuner med adgang til at vælge en styreform med delt administrativ ledelse

21-12-2005

Esbjerg Kommune spurgte Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om der ville blive mulighed for, at den nye Esbjerg Kommune kunne vælge mellemformstyre med delt administrativ ledelse, såfremt der skulle være interesse herfor i sammenlægningsudvalget.

Ministeriet udtalte bl.a., at begrundelsen for anvendelsen af den nævnte styreform var behovet for i de største kommuner at dele arbejdet med den administrative ledelse.

Ministeriet udtalte videre, at det var ministeriets opfattelse, at det alene i de allerstørste kommuner var velbegrundet at give adgang til at dele den administrative ledelse. Dette støttedes efter ministeriets opfattelse af, at Frederiksberg Kommune, som med ca. 92.000 indbyggere var den mindste kommune, der - af historiske grunde - havde adgang til at vælge en styreform med delt administrativ ledelse, ikke havde en sådan styreform og heller ikke sås at have haft det.

Ministeriet bemærkede i den forbindelse, at springet fra indbyggertallet i Aalborg Kommune (ca. 163.000 indbyggere), som var den mindste kommune, der faktisk anvendte delt administrativ ledelse, til indbyggertallet i den største af de nye kommuner (Esbjerg Kommune med ca. 115.000 indbyggere), var betydeligt.

Ministeriet fandt på den baggrund ikke behov for at udvide kredsen af kommuner, der havde adgang til at vælge en styreform med delt administrativ ledelse.

Brev af 21. december 2005 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Esbjerg Kommune
- 1.k. kt., j.nr. 2005-2076/615-3