05.1.6. Om forholdet mellem grundloven og kommunalreformen

04-05-2005

Justitsministeriet gav i et folketingssvar til Folketingets Retsudvalg en statsretlig redegørelse for rækkevidden af grundlovens § 82, herunder om de grundlovsmæssige aspekter ved etableringen af regionerne med deres finansieringsgrundlag.

Folketingets Retsudvalg afholdt som led i Folketingets behandling af forslaget til regionsloven (FT 2004-05, 2. saml., L 65) et ekspertmøde den 24. maj 2005 om eventuelle grundlovsproblemer i forhold til kommunalreformen.

Efterfølgende udsendtes til Retsudvalget professor, dr. Jur. Henrik Zahles talepapir om kommunernes ret til selvstyre og professor, dr. Jur. Jens Peter Christensens talepapir om kommunalreformen og grundlovens § 82 (FT 2004-05, 2. saml., L 65, bilag  27).

 

Justitsministerens besvarelse den 4. maj 2005 af spørgsmål nr. 124 fra Folketingets Retsudvalg,
- Justitsministeriet, Statsretskontoret, j. nr. 2005-792-0063

Professor, dr. Jur. Henrik Zahles talepapir om kommunernes ret til selvstyre og professor, dr. Jur. Jens Peter Christensens talepapir om kommunalreformen og grundlovens § 82 
- (FT 2004-05, 2. saml., L 65, bilag  27)