06.1.4. Fremsættelse af en ny erklæring om, hvilke administrative enheder i Danmark det europæiske charter for lokalt selvstyre gælder for

29-05-2006

Den danske regering afgav den 29. maj 2006 en erklæring til generalsekretæren for Europarådet, hvorefter det europæiske charter for lokalt selvstyre fra og med den 1. januar 2007, hvor strukturreformen trådte i kraft, gælder for kommunerne, men ikke for regionerne, og hvorefter konventionen ikke gjaldt for Færøerne og Grønland. Erklæringen blev afgivet i henhold til konventionens artikler 13 og 16.

Indenrigs- og sundhedsministerens brev af 29. maj 2006 til generalsekretæren for Europarådet, j.nr. 2004-2060-5

Det Europæiske Charter for Lokalt Selvstyre