06.8.6. Om forståelsen af begrebet reklame i reklameloven

23-03-2006

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte sig i en besvarelse den 23. marts 2006 af spørgsmål nr. 4 (af 6. februar 2006) til lovforslag nr. L 136, FT 2005-06, fra Folketingets Kommunaludvalg om forståelsen af begrebet reklame i lovforslaget. Lovforslaget blev senere i en ændret skikkelse vedtaget som lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. 

Indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslaget bag reklameloven
- Valgkontoret j. nr. 2005-21000-3