07.1.3. Om et kommunalbestyrelsesmedlems brud med det parti, som pågældende opstillede for ved det seneste kommunalvalg

06-02-2007

Velfærdsministeriet besvarede den 6. februar 2007 en anmodning om udtalelse vedrørende den situation, at et kommunalbestyrelsesmedlem har brudt med det parti, som pågældende opstillede for ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og pågældende herefter fortsætter i kommunalbestyrelsen som løsgænger.

Ministeriet oplyste bl.a., der efter kommunal- og regionalvalgloven samt kommunestyrelsesloven ikke er noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem i valgperiodens løb skifter fra en i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste til en anden i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste eller eventuelt vælger status som løsgænger (uden for partierne). Der er heller ikke noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem anmelder, at vedkommende for fremtiden, alene eller eventuelt sammen med andre medlemmer, repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke opnåede valg eller ikke deltog ved det senest afholdte valg til kommunalbestyrelsen.

Det beror imidlertid på kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i “sædvanlige sammenhænge”, herunder i beslutningsprotokollen m.v.

Ministeriet oplyste endvidere bl.a., at anmeldelse af et nystiftet parti - som ny partigruppe med henblik på næste kommunalvalg - alene vil kunne opnå godkendelse af valgbestyrelsen, såfremt anmeldelsen sker i nær tidsmæssig sammenhæng med et forestående valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Dette afhænger af reglerne herom i valglovgivningen.

Brev af 6. februar 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til en borger
- Kommunaljuridisk kt., j.nr. 2007-4069-16