07.1.4. Om kommunalbestyrelsens benævnelse

23-03-2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriet besvarede den 23. marts 2007 en henvendelse med forslag om, at betegnelserne “kommunalbestyrelse” og “byråd” skulle erstattes af “kommuneråd” eller “kommunalråd”.

Ministeriet bemærkede bl.a., at kommunestyrelsesloven anvender ordet “kommunalbestyrelse” for kommunens øverste og politisk valgte organ.

Ministeriet bemærkede endvidere bl.a., at kommunestyrelseslovens § 3 indeholder en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune benævnes Borgerrepræsentationen, og at kommunalbestyrelsens benævnelse i landets øvrige kommuner fastsættes i styrelsesvedtægten. På baggrund af bemærkningerne til bestemmelsen skal den, som det var kommet til udtryk i ministeriets mangeårige praksis, forstås således, at de øverste valgte organer i alle kommuner — bortset fra Københavns Kommune — kan vælge enten betegnelsen “kommunalbestyrelse” eller betegnelsen “byråd”.

Ændring af disse betegnelser forudsatte efter ministeriets opfattelse en lovændring. Det samme gjaldt, hvis kommunerne skulle gives mulighed for tillige at vælge andre betegnelser.

Brev af 23. marts 2007 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til en borger
- Kommunaljuridisk kt., j.nr. 2007-2019-51