07.5.16. Der var ikke mulighed for dispensation fra vederlagsbekendtgørelsens overgangsbestemmelse om ret til egenpension

17-12-2007

KL havde spurgt ministeriet om muligheden for at tillægge en tidligere borgmester ret til egenpension, uanset at vedkommende ikke opfyldte betingelserne for egenpension eller var omfattet af overgangsbestemmelsen i vederlagsbekendtgørelsens § 37 (senere ændret til § 41).

Velfærdsministeriet udtalte blandt andet, at der ikke var mulighed for at tillægge den tidligere borgmester ret til egenpension, idet vederlagsbekendtgørelsen ikke indeholdt en adgang til dispensation fra overgangsbestemmelsen i vederlagsbekendtgørelsens § 37 (senere ændret til § 41).

Velfærdsministeriets skrivelse af 17. december 2007 til KL
- Forvaltningsjura, j.nr. 2007/2311/846-11