07.5.3. Om manglende fradrag i borgmesterens funktionstid ved valg af fungerende borgmester

22-11-2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig over for en kommune om manglende fradrag i borgmesterens funktionstid ved valg af fungerende borgmester. Ministeriet udtalte sig om dette spørgsmål i forbindelse med opgørelse af funktionstid ved udregning af borgmesterens pension.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 22. november 2007