07.8.6. Om ændring af en kommunes navn med indenrigs- og sundhedsministerens samtykke

12-02-2007

Efter anmodning fra Brønderslev-Dronninglund Byråd gav indenrigs- og sundhedsministeren samtykke til, at navnet på Brønderslev-Dronninglund Kommune blev ændret til Brønderslev Kommune.

Navnet Brønderslev-Dronninglund Kommune var blevet fastsat i juni 2005 som led i fastlæggelsen af det nye kommunale danmarkskort, jf. bekendtgørelse nr. 656 af 29. juni 2005.

Efter kommunestyrelseslovens § 4, stk. 1, kan ændring af en kommunes navn alene ske med den ansvarlige ministers, dengang indenrigs- og sundhedsministerens, samtykke. Det er efter bestemmelsen et krav, at kommunalbestyrelsen forud for ændringen af et kommunenavn har truffet beslutning om ændringen og anmodet ministeren om samtykke.

Navnet Brønderslev Kommune havde været forelagt Stednavneudvalget, som havde udtalt, at udvalget ikke havde noget at indvende imod den ønskede navneændring, men tværtimod mente, at Brønderslev Kommune er et bedre og mere funktionelt navn end det lange bindestregsnavn, som udvalget tidligere havde advaret imod.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse af 12. februar 2007, sendt til Brønderslev-Dronninglund Byråd, j.nr. 2007-2039-198