08.5.2. Om oppebærelse af borgmestervederlag samtidig med pension efter en tjenestemandsstilling i kommunen

08-02-2008

Efter den daværende vederlagsbekendtgørelses § 19, stk. 4, 1. pkt. (senere ændret til § 19, stk. 5, 1. pkt.) kan den, der oppebærer vederlag som borgmester m.v. efter vederlagsbekendtgørelsens § 19, stk. 1 eller 2, ikke samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv.

Ministeriet har udtalt på en forespørgsel fra KL, at en pension efter en tjenestemandsstilling i kommunen ikke kan betragtes som "økonomisk ydelse ... for bestridelse af et kommunalt hverv". En pensionsydelse udbetales således ikke for et hverv, man bestrider, men er en rettighed, man har optjent på grundlag af en stilling, man tidligere har varetaget. En borgmester for en kommune må således godt modtage pensionsudbetalinger efter en tjenestemandsstilling i kommunen.

 

Velfærdsministeriets telefonnotat af 1. februar 2008
- j.nr. 2021-6588