08.8.5. Om bemyndigelsen til at fastsætte regler om kontrolbud

30-01-2008

Velfærdsministeren udtalte sig i en folketingsbesvarelse under lovbehandlingen af en ændring af lov om kommunernes styrelse om den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte regler om kontrolbud.

Velfærdsministerens svar den 30. januar 2008 på Kommunaludvalgets spørgsmål nr. 1 til lovforslag nr. L 19 bag lov nr. 224 af 8. april 2008
- Folketingstidende 2007-08, 2. samling, Analysekontoret, j. nr. 2007-2544-80