10.5.8. Om afholdelse af udgifter til medietræning for regionsrådsformanden

21-05-2010

Indenrigs- og sundhedsministeren udtalte i et svar på et § 20-spørgsmål, at en region efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse lovligt kunne afholde udgifter til en regionsrådsformands deltagelse i kurser mv., som havde til formål at understøtte og udvikle vedkommendes kompetencer i relation til de opgaver, den pågældende varetog i forbindelse med sine ledelsesfunktioner efter regionsloven. Regionsrådsformanden var efter regionsloven således formand for regionsrådet, formand for forretningsudvalget og havde endvidere den øverste daglige ledelse af regionens administration.

Indenrigs- og sundhedsministerens svar af 21. maj 2010 på § 20-spørgsmål nr. S 2222
- Kommunaljura, j.nr. 2010-2589