11.5.3. Om godtgørelse af et kommunalbestyrelsesmedlems sygetransport

26-01-2011

KL henvendte sig til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med spørgsmål om, hvorvidt kommunalbestyrelsen var forpligtet til at yde godtgørelse af et kommunalbestyrelsesmedlems sygetransport i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder. I den konkrete sag drejede det sig om transport fra medlemmets hjemsted til mødestedet som følge af, at medlemmet havde brækket benet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte, at ministeriet var af den umiddelbare opfattelse, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der f.eks. havde brækket et ben, men ikke selv opfattede sig som hindret på grund af sygdom, havde mødepligt.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte endvidere, at, hvis det kunne konstateres, at medlemmet havde mødepligt, havde kommunalbestyrelsesmedlemmet krav på godtgørelse af sine ekstra befordringsudgifter, selvom kommunens retningslinjer for befordringsgodtgørelse ikke tog højde for situationer, hvor et sygt medlem kunne have ekstraudgifter, der skyldtes vedkommendes sygdom. Dette gjaldt dog ikke, hvis vedkommende, uanset sin sygdom, faktisk var i stand til at benytte ordinært transportmiddel uden særlige gener.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets notat af 26. januar 2011 til KL
- Kommunaljura