12.5.6. Om en fratrådt borgmesters ret til efterløn og pension berøres af vedkommendes fortsættelse som medlem

28-08-2012

KL havde forespurgt, om en borgmester, der overvejede at gå af midt i valgperioden og fortsætte som menigt kommunalbestyrelsesmedlem, ville få udbetalt først efterløn og senere pension samtidig med sit vederlag som menigt kommunalbestyrelsesmedlem og eventuelle vederlag for udvalgs- og udvalgsformandsposter.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste, at det var korrekt, at borgmesterens ret til efterløn og pension ikke berørtes af vedkommendes modtagelse af vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen, herunder eventuelle udvalgs- og udvalgsformandsvederlag, og omvendt at de pågældende vederlag ikke berørtes af efterlønnen og pensionen.


Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 28. august 2012, Forvaltningsjura
- j.nr. 2012-00558