12.8.3. Om etiske hensyn ved anbringelse af kommunernes midler

11-06-2012

Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkendegav i et brev til samtlige kommunalbestyrelser og
regionsråd, at kommuners og regioners placering af likvide midler skulle ske inden for rammerne i kommunestyrelses- og regionsloven samt Justitsministeriets bekendtgørelse om
anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Hvordan en kommune eller en region valgte
inden for lovgivningens rammer at placere sine midler, var op til kommunalbestyrelsen og
regionsrådet at beslutte.

Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkendegav, at det var ministeriets holdning, at den enkelte kommunalbestyrelse og det enkelte regionsråd burde drøfte de etiske hensyn, der ud over
de krav, som efter lovgivningen gjaldt for kommunale og regionale investeringer, burde
indgå i forbindelse med placering af kommunale/regionale midler.

Anledningen til brevet havde været, at der i den offentlige debat og i medierne på det seneste
havde været fokus på investeringer i statsobligationer fra lande, hvor menneskerettigheder og
demokrati tilsidesattes.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 11. juni 2012 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd - j.nr. 1204313