13.5.17. Om beregningen af funktionsperioden for eftervederlag til en borgmester

05-12-2013

KL havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende beregning af efterløn (senere ændret til: eftervederlag) til en borgmester. Den pågældende havde været borgmester fra 17. januar 2007 – 31. december 2013, og vedkommendes samlede funktionsperiode var 7 år minus 17 dage.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at den pågældende borgmester i nærværende sag havde haft en funktionstid på 6 hele år pr. 17. januar 2013. Herefter påbegyndes et nyt helt år, som skulle regnes med, uanset at funktionstiden ophørte, inden der var gået et helt år. Den pågældende borgmesters efterløn skulle således beregnes på baggrund af en samlet funktionstid på 7 påbegyndte hele år.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 5. december 2013 vedr. en henvendelse fra KL
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2013-12010.