13.8.5. Om kommuners opkrævning af gebyr for flere erindringsskrivelser efter gebyrloven

31-01-2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har svaret på en henvendelse fra en borger, som ønskede oplyst, om kommunerne i henhold til gebyrloven (lovbekendtgørelse nr. 66 af 21. januar 2020), er berettiget til at pålægge et gebyr flere gange for samme skyldige beløb, såfremt kommunerne udsender flere rykkerskrivelser for beløbet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste, at der ikke i gebyrloven var fastsat nogen øvre grænse, hvor mange rykkerbreve der kunne kræves gebyr for, og at det ikke umiddelbart kunne anses for at være i overensstemmelse med formålet med gebyrlovens bestemmelser at udsende og opkræve gebyr for mere end et mindre antal rykkerskrivelser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyste på den baggrund, at såfremt kommunerne opkrævede gebyr for erindringsskrivelser for en ikke rettidig betalt ydelse, og ydelsen var omfattet af de i gebyrloven omfattede ydelser, var kommunerne berettiget til at opkræve flere gebyrer for samme ydelser, dog ikke hyppigere, end der var saglig begrundelse for.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 31. januar 2013 til en borger
- j.nr. 2013-04300