14.1.3. Om ret til sagsindsigt under fravær (barsel)

04-12-2014

Det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium udtalte sig om kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at benytte sig af adgangen til sagsindsigt efter ksl § 9, mens de er på barsel.

Telefonnotat af 14. juni 2021,
Demokrati, j.nr. 2021-4477.