14.5.13. Om finansiering af lederkurser til en borgmester

07-05-2014

Økonomi- og indenrigsministeren oplyste følgende i sit brev af 7. maj 2014 til en kommunaldirektør om de gældende generelle rammer for en kommunes mulighed for at understøtte borgmesterens kompetenceudvikling:

Borgmesteren har en række ledelsesfunktioner efter den kommunale styrelseslov. Borgmesteren er således formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget og har endvidere den øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kunne en kommune på den baggrund lovligt afholde udgifter til en borgmesters deltagelse i kurser mv., som havde til formål at understøtte og udvikle vedkommendes kompetencer i relation til de opgaver, den pågældende varetog i forbindelse hermed, herunder borgmesterens kompetencer som leder.

I brevet af 7. maj 2014 henviste økonomi- og indenrigsministeren blandt andet til indenrigs- og socialministerens besvarelse af 15. maj 2009 af spørgsmål nr. 104 (alm.del) og 105 (alm.del) fra Folketingets Kommunaludvalg.

Besvarelsen af spørgsmål nr. 104 (alm. del) indeholdt de samme elementer som ovenfor gengivet i brevet af 7. maj 2014.

I besvarelsen af spørgsmål nr. 105 (alm. del) oplystes, at det efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse måtte antages, at en kommune som udgangspunkt ikke var afskåret fra at afholde udgifter i overensstemmelse med ovennævnte i forbindelse med borgmesterens deltagelse og afholdelse af møder i ledelsesnetværk, som borgmesteren lovligt kunne deltage i.

 

Økonomi- og indenrigsministerens brev af 7. maj 2014 til en kommunaldirektør
- j.nr. 2014-15399


Indenrigs- og socialministerens besvarelse af 15. maj 2009 af spørgsmål nr. 104 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2009-3249

 

Indenrigs- og socialministerens besvarelse af 15. maj 2009 af spørgsmål nr. 105 (alm. del) fra Folketingets Kommunaludvalg
- j.nr. 2009-3250