14.5.5. Om privat brug af mobiltelefon stillet til rådighed til brug for udøvelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem

14-02-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt sig om muligheden for at anvende en telefon, der er stillet til rådighed for udøvelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, til privat brug.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 14. februar 2014 til en kommune
- Forvaltningsjura, j.nr. 2013-12338