14.5.8. Om befordringsgodtgørelse for brug af en firmabil, medlemmet bliver beskattet af

23-06-2014

En kommune havde rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet angående et kommunalbestyrelsesmedlems ret til befordringsgodtgørelse. Det var oplyst, at medlemmet brugte sin firmabil og ikke selv afholdt udgifter forbundet med kørslen, men at medlemmet blev beskattet af medlemmets brug af firmabilen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte kommunen, at der efter styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a, alene er adgang til dækning af positive udgifter, medlemmet har afholdt til befordring. Der var derfor ikke hjemmel i lovgivningen til at udbetale befordringsgodtgørelse, når et kommunalbestyrelsesmedlem benyttede sit firmas bil, forudsat at vedkommende ikke kunne anses for at have haft udgifter til befordring.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte videre, at det forhold, at det pågældende medlem blev beskattet af sin firmabil, ikke havde betydning for retten til at få udbetalt befordringsgodtgørelse. Betaling af skat kunne ikke anses som en positiv udgift.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 23. juni 2014, Forvaltningsjura
- j.nr. 2014-6188