15.5.5. Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste omfatter perioden mellem to møder samme dag

26-02-2015

En region havde spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorvidt regionen kunne udbetale erstatning for dokumenteret tabt et regionsrådsmedlem, der havde valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, for den mellemliggende periode mellem et regionsrådsmøde og et udvalgsmøde samme dag. I den mellemliggende periode havde medlemmet pga. stor afstand ikke mulighed for at vende tilbage til sin arbejdsplads, og vedkommende havde ikke mulighed for at arbejde på distancen.

I den foreliggende sag havde medlemmet imidlertid deltaget i et politisk gruppemøde, hvorfor spørgsmålet opstod, om regionen i denne situation kunne udbetale erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for den mellemliggende periode.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at det – under forudsætning af, at et regionsrådsmedlem var berettiget til at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en hel dag – ikke havde betydning for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at medlemmet deltog i et politisk møde i den mellemliggende periode.

Regionsrådet skulle alene tage stilling til, om medlemmet pga. møder i udvalg og regionsråd samme dag var berettiget til at modtage erstatning for en hel arbejdsdag. Dette forudsatte, at medlemmet kunne dokumentere, at medlemmet ikke kunne nå tilbage på arbejde mellem de to møder i udvalget og regionsrådet, og at medlemmet ikke kunne arbejde fra distancen. Kunne dette dokumenteres, havde den pågældende fortsat efter ministeriets praksis et erstatningskrav, der gik ud over den tid, der var medgået til selve møderne og befordring.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 26. februar 2015 vedr. en henvendelse fra en region
- sagsnr. 2015-1379