15.8.2. Om det kommunale tilsyns kompetence for så vidt angår den kommunale parkeringskontrol

27-04-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Statsforvaltningen, at det er ministeriets opfattelse, at det kommunale tilsyn med henvisning til § 1, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse er afskåret fra at behandle konkrete indsigelser vedrørende lovligheden af parkeringsafgifter pålagt af den kommunale parkeringskontrol, idet lovgivningen om opkrævning og inddrivelse af parkeringsafgifter, jf. herved færdselslovens § 121 og § 122 a, samt bekendtgørelse om kommunal parkeringskontrol sammenholdt med lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 18 og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter § 6, efter ministeriets opfattelse, når denne sammenholdes med lov om kommunernes styrelse § 48, stk. 3, må fortolkes således, at der ikke er andre klagemuligheder end fogedretten.

Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 27. april 2015 til Statsforvaltningen
- Forvaltningsjura, j.nr. 2014-6189