15.8.3. Om en kommunes kontrolbesøg i medfør af § 12 a i den sociale retssikkerhedslov

11-05-2015

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at en kommunes gennemførelse af et kontrolbesøg var ulovligt, da kommunen forinden kontrolbesøget ikke havde sikret sig, at der var tale om en virksomhed. Efter § 12 a i den sociale retssikkerhedslov har kommunen uden retskendelse alene adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler.

Under henvisning til, at kommunen efter § 12 a i den sociale retssikkerhedslov kun kan foretage kontrol af borgerens løn- og arbejdsforhold, hvis borgeren søger om eller modtager ydelser, der er omfattet af den sociale retssikkerhedslov, og at ingen af de personer, der var beskæftiget på adressen på tidspunktet for kontrolbesøget modtog sociale ydelser, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen heller ikke af den grund lovligt kunne gennemføre kontrolbesøget.

Derudover er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen ikke havde grundlag for at indhente yderligere oplysninger, hvis kommunen ud fra oplysninger om navn, adresse og fødselsdato kan konstatere, at borgeren ikke modtager offentlige ydelser, og at kommunen dermed foretog kontrol af andre forhold end borgernes løn- og arbejdsforhold.

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 11. maj 2015 til en interesseorganisation - Forvaltningsjura, j.nr. 2014-5752 (PDF)