16.5.5. Om eftervederlag til en borgmester, der tidligere havde modtaget eftervederlag

13-10-2016

KL havde spurgt ministeriet om, hvorvidt vederlagsbekendtgørelsens § 20, stk. 4, medførte, at en siddende borgmester, der tidligere havde fungeret som borgmester og i den forbindelse havde modtaget efterløn for flere år siden, af den grund ikke kunne modtage efterløn i forbindelse med sin fratræden fra sit nuværende hverv som borgmester.

Ministeriet oplyste, at bestemmelsen alene vedrørte efterløn i forhold til den netop afsluttede funktionsperiode, der ydedes efter vederlagsbekendtgørelsens § 20, stk. 1.

Det forhold, at en borgmester i forbindelse med en tidligere afsluttet funktionsperiode havde modtaget efterløn, havde således ikke betydning for spørgsmålet om ydelse af efterløn i en senere funktionsperiode.

Formålet med bestemmelsen i vederlagsbekendtgørelsens § 20, stk. 4, var at sikre, at en borgmester ikke kunne modtage efterløn og vederlag som borgmester eller regionsrådsformand samtidig.

Social- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 13. oktober 2016 vedr. en henvendelse fra KL
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2016-7638