17.1.2. Om muligheden for, at kommunalbestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med en endnu ikke vedtaget styrelsesvedtægt

04-12-2017

Forud for en kommunalbestyrelses konstituerende møde udtalte Økonomi- og Indenrigsministeriet den 4. december 2017 telefonisk bl.a., at den nye kommunalbestyrelse skal konstituere på det konstituerende møde, der skal afholdes mellem den 1. og den 15. december i valgåret. Konstitueringen skal ske i overensstemmelse med den styrelsesvedtægt, der er gældende pr. 1. januar 2018. Konstitueringen skal ske på grundlag af en gyldigt vedtaget styrelsesvedtægt. Den nye kommunalbestyrelse kunne ikke på sit konstituerende møde konstituere sig på grundlag af en forventet ændring af styrelsesvedtægten, der først ville blive endeligt vedtaget af den afgående kommunalbestyrelse den 21. december 2017, men måtte i stedet konstituere sig på grundlag af den på konstitueringstidspunktet gældende styrelsesvedtægt.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 4. december 2017
- Kommunaljura og Valg, j.nr. 2017-5592