17.1.3. Om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

22-12-2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 22. december 2017 besvaret følgende spørgsmål 94 (alm. del) stillet af Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg:

” Hvilket ansvar og hvilken pligt har en borgmester og en kommunalbestyrelse – herunder det pågældende udvalg – til at reagere, når de bliver orienteret om lovovertrædelser i en forvaltning?”

Besvarelsen redegør også for de pligter og det ansvar, der påhviler det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen , herunder medlemmer af de stående udvalg og økonomiudvalget, ligesom den beskriver, hvordan medlemmet kan frigøre sig fra sit ansvar.

Økonomi- og Indenrigsministeriets svar af 22. december 2017
til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg
- Forvaltningsjura, j.nr. 2017-5822