17.1.4. Om muligheden for at udsætte det konstituerende møde

04-12-2017

På baggrund af henvendelser fra KL og en kommune om muligheden for at udsætte det konstituerende møde har Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2017 telefonisk bl.a. oplyst, at det konstituerende møde – ligesom det er tilfældet for andre møder i kommunalbestyrelsen - kan suspenderes. Konstitueringen skal blot være afsluttet senest den 15. december i valgåret. Ministeriet udtalte, at det konstituerende møde kan suspenderes efter valg af formand og næstformand (næstformænd), ligesom der ikke er noget i vejen for at dele foretagelsen af valg til en bestemt post, fx en borgmester, over i flere møder. Ministeriet oplyste, at en beslutning om at suspendere/udsætte det konstituerende møde træffes ved almindelig flertalsbeslutning.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 4. december 2017
- Kommunaljura, j.nr. 2017-5592