17.1.8. Om muligheden for inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen ved lov at afskære en kommunes adgang til at tilgå et kommunalbestyrelsesmedlems kommunale mailkonti

29-08-2017

Justitsministeriet redegjorde i en udtalelse over for Økonomi- og Indenrigsministeriet for muligheden for inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen ved lov at afskære en kommunes adgang til at tilgå et kommunalbestyrelsesmedlems kommunale mailkonti.

Efterfølgende blev § 8 b ved lov nr. 1571 af 19. december 2017 indsat i lov om kommunernes styrelse. § 8 blev siden ændret ved § 28 i lov nr. 503 af 23. maj 2018.

Justitsministeriets brev af 29. august 2017 til Økonomi- og Indenrigsministeriet
- Justitsministeriets j. nr. 2017-790-0502