17.4.1. Om et kommunalbestyrelsesmedlems mulighed for sagsindsigt i kommunale fællesskaber

11-12-2017

Økonomi- og indenrigsministeren redegjorde i en besvarelse af et folketingsspørgsmål for, hvorvidt kommunalbestyrelsesmedlemmer havde de samme muligheder for sagsindsigt i kommunale fællesskaber. I besvarelsen blev der redegjort for dels for medlemmets adgang til sagsindsigt, dels som led i hvervet som medlem af et styrende organ i et kommunalt fællesskab, dels som led i hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og indenrigsministerens besvarelse den 11. december 2017 på spørgsmål nr. 1 til lovforslag nr. L 78 bag lov nr. 144 af 28. februar 2018
- j. nr. 2017 - 5790