17.5.4. Om beregningen af funktionsperioden for eftervederlag til en borgmester

24-01-2017

En kommune havde den 24. januar 2017 blandt andet anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om betydningen af udtrykket ”for hvert påbegyndt hele år” i vederlagsbekendtgørelsens § 20 vedrørende eftervederlag til en borgmester. Kommunens borgmester havde siddet siden den 1. januar 2010.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte blandt andet, at udtrykket ”for hvert påbegyndt hele år” i vederlagsbekendtgørelsens § 20 indebar, at der ikke stilles krav om, at borgmesteren har fungeret et helt år for, at året kan medregnes. Året skal blot være påbegyndt. Der ligger også heri, at funktionstiden skal have varet et helt år (dvs. 365 dage), inden et nyt år påbegyndes og kan regnes med i funktionstiden.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte videre, at eftervederlaget til kommunens borgmester, der havde siddet siden den 1. januar 2010, skulle beregnes på grundlag af en funktionsperiode på otte år.

Økonomi- og Indenrigsministeriets telefonnotat af 24. januar 2017 vedr. en henvendelse fra en kommune
- Forvaltningsjura, sagsnr. 2017-464.