18.1.4. Om tavshedspligt ved afsendelse af ukrypterede mails

17-04-2018

Justitsministeren blev under behandlingen af lovforslag nr. L 68 og L 69 stillet det spørgsmål, om borgeres dialog med byrådsmedlemmer via e-mail (officiel kommunal mail) ville blive ændret, og som den foreslåede ændring ville medføre, at kommunalpolitikere ikke kunne besvare borgeres mails direkte.

Justitsministeren redegjorde i sin besvarelse den 17. april 2018 af spørgsmål nr. 98 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslag nr. L 69 bag lov nr. 503 af 23. maj 2018 for 

- persondatalovens krav om behandlingssikkerhed (pkt. 1)

- den gældende bestemmelse i § 8 b i lov om kommunernes styrelse og den foreslåede ændring heraf (pkt. 2)

- forarbejderne til den gældende bestemmelse i § 8 b i lov om kommunernes styrelse (pkt. 3)

- kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at føre korrespondance fra den mailkonto, medlemmet havde fået stillet til rådighed fra kommunen (pkt. 4)

Under pkt. 4 udtalte justitsministeren, at hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet havde behov for at inkludere oplysninger af fortrolig eller følsom karakter i en e-mail, måtte kommunens forpligtelse til at sikre, at systemet var forsvarligt og sikkert i forhold til den behandling af oplysninger, som foretoges, indebære, at kommunen skulle stille en løsning til rådighed, som sikrede, at kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke risikerede at bryde sin tavshedspligt ved at sende ukrypterede e-mails med fortrolige eller følsomme oplysninger. I disse situationer kunne det være en mulighed at benytte Digital Post-løsningen, der leveres af e-Boks, eller andre løsninger, der sikrede, at e-mailen ikke i transmissionen kunne læses eller opsnappes af uvedkommende.

Justitsministerens besvarelse den 17. april 2018 af spørgsmål nr. 98 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende lovforslag nr. L 69 bag lov nr. 503 af 23. maj 2018
- Justitsministeriets j. nr. 2017-0037-0005